26-07-04

Voetpaden dienen nog steeds om op te gaan. Of niet soms?

't Is maar voor vijf minuten ...
Regelmatiger wordt in de Brugse binnenstad (en erbuiten) vastgesteld dat voetpaden, die volgens de regelgeving 1,50 meter breed moeten zijn, ingenomen worden door overijverige handelaars die de ruimte inpalmen voor uitbreiding van hun winkelruimte. Ook terrassen, bloempotten, reclameborden en dergelijke meer dienen als best te missen obstakels voor de voetgangers, die het steeds moeilijker hebben met de toegankelijkheid van de begaanbare zones, voor zover die er zijn.
Ook minder mobiele personen zoals rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden moeten zich steeds aanpassen aan voor hen zeer hinderlijke toestanden. Werken die slecht worden gesignaleerd en waar de alternatieve loopzone ontbreekt zijn tevens schering en inslag.
Het gebrek aan een hoffelijke houding ten opzichte van de voetganger zet sommige automobilisten ertoe aan om het voertuig op de voetpaden te parkeren. Dit veroorzaakt veelal misnoegdheid bij de personen die dat voetpad juist nodig hebben om zich op een veilige en comfortabele wijze te verplaatsen.
Juist om die redenen heeft de voetgangersbeweging een meldingsstrookje ontwikkeld dat zeer eenvoudig kan bevestigd worden aan het obstakel, wat dit ook maar mag zijn. Ook voor schoolomgevingen zijn in het kader van de 5 voor 12-actie dergelijke strookjes ontwikkeld.
Beide strookjes kunnen op uw aanvraag worden bezorgd.

22:27 Gepost door Donald Allary | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-04-04

5 voor 12, tijd voor de voetganger op 5 mei 2004

Op woensdag 5 mei 2004 start de negende Week van de Zachte Weggebruiker 2004. Over heel Vlaanderen doen ruim 380 basischolen mee aan de actie "5 voor 12, tijd voor de voetganger" van de Voetgangersbeweging vzw. De scholen voeren actie rond verschillende facetten van mobiliteit en verkeersveiligheid: inspraak, beleid, infrastuctuur, sensibilisatie, verantwoordelijkheid zachte weggebruiker en snelheid.
 
“5 voor 12” wil benadrukken dat het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse Regering, waarvoor op 13 juni wordt gestemd, zich ook in de komende legislatuur dient te richten op de zachte weggebruiker. Het wordt hoog tijd dat ook de voetgangers kunnen rekenen op veilige en kwalitatieve infrastructuren en een ondersteunend en stimule! rend juridisch kader. Het fietsbeleid mag niet verslappen, maar vooral het voetgangersbeleid dient verder te worden uitgewerkt. Van groot belang wordt een Vlaams Totaalplan Voetgangers waarin het traject wordt uitgestippeld hoe het te voet gaan en de kansen voor de voetganger verder gestimuleerd en ondersteund zullen worden. Bovenal dient dit plan tot concrete realisaties te leiden en dienen de noden van de betrokkenen zelf te worden opgenomen.
 

Het startmoment van “5 voor 12” wordt de grootste actie voor en door de zachte weggebruiker die tot op heden in Vlaanderen heeft plaatsgevonden.

Meer dan 100 000 leerlingen zullen over heel Vlaanderen op 5 mei tussen 11.30u en 11.55u een minuut stilte houden voor de slachtoffers van afgelopen schooljaar en vervolgens lawaai maken voor een veiliger en kindvriendelijker verkeer. Met een signaal dat over heel Vlaanderen hoorbaar zal zijn, eisen de leerlingen een plaats op voor de voetganger in het mobiliteitsdebat.

 

In elke Vlaamse provincie wordt op 5 mei een startmoment georganiseerd. Ook u bent van harte welkom op een van de startmomenten, waarvan voor West-Vlaanderen het startschot wordt gegeven aan de basisschool Sint-Andreasinstituut, Garenmarkt 8, 8000 Brugge om 11.30u23:44 Gepost door Donald Allary | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-01-04

Oversteektijden onder handen genomen

In het kader van de veiligheid bij het oversteken aan verkeerslichten, wordt door de Voetgangersbeweging op enkele plaatsen de overgangstijd gecontroleerd. Dit is om te verifiëren of er voldoende tijd is voor minder mobiele personen, om binnen een veilige tijsmarge aan de overzijde te geraken.

08:01 Gepost door Donald Allary | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-09-03

Autoluwe zondag 21 september 2003 : geslaagd.

De overdonderende opkomst op de Markt in Brugge op de autoluwe zondag van 21 september 2003 was deels te danken aan het uitzonderlijk mooie weer. De Voetgangersbeweging was er ook met de campagne Toegankelijkheid. Alvast een sfeerkiekje van die mooie dag.

13:35 Gepost door Donald Allary | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-03

Voetgangersbeweging aanwezig op 21 september 2003

Tijdens de week van de vervoering van 13 tot 22 september 2003, zal de Voetgangersbeweging in de tent op de Markt in Brugge op zondag 21 september een informatiestand houden. Tevens kunt u er zich lid maken voor 2004, waarbij u nog voor de resterende maanden van 2003 gratis lid bent. Tot ziens dan?

11:28 Gepost door Donald Allary | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |