29-04-04

5 voor 12, tijd voor de voetganger op 5 mei 2004

Op woensdag 5 mei 2004 start de negende Week van de Zachte Weggebruiker 2004. Over heel Vlaanderen doen ruim 380 basischolen mee aan de actie "5 voor 12, tijd voor de voetganger" van de Voetgangersbeweging vzw. De scholen voeren actie rond verschillende facetten van mobiliteit en verkeersveiligheid: inspraak, beleid, infrastuctuur, sensibilisatie, verantwoordelijkheid zachte weggebruiker en snelheid.
 
“5 voor 12” wil benadrukken dat het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse Regering, waarvoor op 13 juni wordt gestemd, zich ook in de komende legislatuur dient te richten op de zachte weggebruiker. Het wordt hoog tijd dat ook de voetgangers kunnen rekenen op veilige en kwalitatieve infrastructuren en een ondersteunend en stimule! rend juridisch kader. Het fietsbeleid mag niet verslappen, maar vooral het voetgangersbeleid dient verder te worden uitgewerkt. Van groot belang wordt een Vlaams Totaalplan Voetgangers waarin het traject wordt uitgestippeld hoe het te voet gaan en de kansen voor de voetganger verder gestimuleerd en ondersteund zullen worden. Bovenal dient dit plan tot concrete realisaties te leiden en dienen de noden van de betrokkenen zelf te worden opgenomen.
 

Het startmoment van “5 voor 12” wordt de grootste actie voor en door de zachte weggebruiker die tot op heden in Vlaanderen heeft plaatsgevonden.

Meer dan 100 000 leerlingen zullen over heel Vlaanderen op 5 mei tussen 11.30u en 11.55u een minuut stilte houden voor de slachtoffers van afgelopen schooljaar en vervolgens lawaai maken voor een veiliger en kindvriendelijker verkeer. Met een signaal dat over heel Vlaanderen hoorbaar zal zijn, eisen de leerlingen een plaats op voor de voetganger in het mobiliteitsdebat.

 

In elke Vlaamse provincie wordt op 5 mei een startmoment georganiseerd. Ook u bent van harte welkom op een van de startmomenten, waarvan voor West-Vlaanderen het startschot wordt gegeven aan de basisschool Sint-Andreasinstituut, Garenmarkt 8, 8000 Brugge om 11.30u23:44 Gepost door Donald Allary | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.