26-07-04

Voetpaden dienen nog steeds om op te gaan. Of niet soms?

't Is maar voor vijf minuten ...
Regelmatiger wordt in de Brugse binnenstad (en erbuiten) vastgesteld dat voetpaden, die volgens de regelgeving 1,50 meter breed moeten zijn, ingenomen worden door overijverige handelaars die de ruimte inpalmen voor uitbreiding van hun winkelruimte. Ook terrassen, bloempotten, reclameborden en dergelijke meer dienen als best te missen obstakels voor de voetgangers, die het steeds moeilijker hebben met de toegankelijkheid van de begaanbare zones, voor zover die er zijn.
Ook minder mobiele personen zoals rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden moeten zich steeds aanpassen aan voor hen zeer hinderlijke toestanden. Werken die slecht worden gesignaleerd en waar de alternatieve loopzone ontbreekt zijn tevens schering en inslag.
Het gebrek aan een hoffelijke houding ten opzichte van de voetganger zet sommige automobilisten ertoe aan om het voertuig op de voetpaden te parkeren. Dit veroorzaakt veelal misnoegdheid bij de personen die dat voetpad juist nodig hebben om zich op een veilige en comfortabele wijze te verplaatsen.
Juist om die redenen heeft de voetgangersbeweging een meldingsstrookje ontwikkeld dat zeer eenvoudig kan bevestigd worden aan het obstakel, wat dit ook maar mag zijn. Ook voor schoolomgevingen zijn in het kader van de 5 voor 12-actie dergelijke strookjes ontwikkeld.
Beide strookjes kunnen op uw aanvraag worden bezorgd.

22:27 Gepost door Donald Allary | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |